Members

Licensed asset owners

Sveriges Kommuner och Regioner

Bantorget Förvaltning AB

Industrifacket Metall

Handelsanställdas Förbund

Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Svenska Målareförbundet

 

Certified asset managers

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Danske Bank Asset Management - a division of Danske Bank A/S

Storebrand Asset Management AS Norge, Swedish Branch

Swedbank Robur Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB

Nordea Investment Management AB