Members

Licensed asset owners

Sveriges Kommuner och Regioner

Bantorget Förvaltning AB

Industrifacket Metall

Handelsanställdas Förbund

Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Svenska Målareförbundet

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Cancerfonden

 

Certified asset managers

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Danske Bank Asset Management - a division of Danske Bank A/S

Storebrand Asset Management AS Norge, Swedish Branch

Swedbank Robur Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB

Nordea Investment Management AB

Handelsbanken Fonder AB